Tag: badania ekg

  • Jak przebiega badanie EKG z wykorzystaniem holtera?

    Jak przebiega badanie EKG z wykorzystaniem holtera?

    Badanie holter EKG to popularna metoda monitorowania elektrokardiograficznego. Jej zastosowanie ma na celu analizę elektrycznej aktywności serca po za środowiskiem klinicznym, czyli w czasie wykonywania codziennych aktywności przez pacjenta. W badaniu tym stosowane jest urządzenie zwane holterem EKG.