Jak się przygotować do Brązowej Odznaki Jeździeckiej?

Jazda konna to wyjątkowy sport, który rekomendowany jest dla osób w praktycznie każdym wieku. Regularne trening i pasja mogą przerodzić się w hobby na całe życie oraz możliwość startowania w profesjonalnych zawodach. Aby rozpocząć starty w zawodach konieczna okaże się Brązowa Odznaka Jeździecka. Jak ją zdobyć? Jak się przygotować do brązowej odznaki jeździeckiej?

Kilka wskazówek, jak się przygotować do Brązowej Odznaki Jeździeckiej

Brązowa Odznaka Jeździecka to jedna z trzystopniowych oznak, która ma sprawdzać umiejętności jazdy konnej, zgodnie z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej. Do egzaminu może podejść każdy, również dzieci (istotny jest wiek – dziecko musi mieć skończone 7 lat). Dzięki odznace możliwe będzie rozpoczęcie profesjonalnych startów w zawodach regionalnych do klasy L w skokach oraz zawodach regionalnych do klasy P w ujeżdżaniu. Ponadto Brązowa Odznaka Jeździecka upoważnia do podejścia do kursu na Instruktora Rekreacji Ruchowej oraz do kursu na sędziego III klasy wybranej dyscypliny olimpijskiej z zakresu jazdy konnej. Warto wiedzieć, że bez tej odznaki możemy startować wyłącznie w konkursach towarzyskich. Jak się przygotować do brązowej odznaki?

Jak się przygotować do Brązowej Odznaki Jeździeckiej?

Zastanawiając się, jak się przygotować do Brązowej Odznaki, przede wszystkim musimy być świadomi, że egzamin składa się z trzech części. Jest to próba ujeżdżeniowa, próba skokowa (tor przeszkód) oraz część teoretyczna, w której konieczne będzie m.in. wykazanie umiejętności w zakresie opieki stajennej. Aby zgłosić swoją chęć uczestnictwa w egzaminie do Brązowej Odznaki Jeździeckiej konieczne jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i podanie danych osobowych, numeru PESEL, rodzaju odznaki oraz imienia konia lub koni, na których zdobywana będzie odznaka.