Jak przebiega badanie EKG z wykorzystaniem holtera?

Badanie holter EKG to popularna metoda monitorowania elektrokardiograficznego. Jej zastosowanie ma na celu analizę elektrycznej aktywności serca po za środowiskiem klinicznym, czyli w czasie wykonywania codziennych aktywności przez pacjenta. W badaniu tym stosowane jest urządzenie zwane holterem EKG.

Cele badania holterem

Holter EKG monitoruje pracę serca przez 24 godziny, a w niektórych przypadkach przez 48 godzin. Zapisane w tym czasie dane są następnie analizowane pod kątem wykrycia ewentualnych nieprawidłowości, takich jak chociażby arytmia czy objawy niedokrwienia mięśnia sercowego. Badanie holter EKG pozwala też na rozpoznanie innych zaburzeń, które wywołują zróżnicowane symptomy i wymagają innych metod leczenia.

Niektóre problemy z sercem pojawiają się jedynie epizodycznie i w sposób nieprzewidywalny, a czas trwania objawów jest krótki. Szanse rozpoznania przelotnych lub rzadkich zaburzeń w czasie standardowego EKG są dość niskie, ponieważ takie badanie rejestruje rytm serca jedynie przez kilkanaście sekund. W takich właśnie przypadkach zakładany jest holter.

Przebieg badania

Holter EKG posiada przymocowane elektrody, które przylegają do skóry pacjenta w czasie badania. Urządzenie rejestrujące można przypiąć do paska spodni lub nosić na szyi. Holter jest ukryty pod ubraniem pacjenta razem z wszystkimi przewodami. Przed badaniem można spożywać przyjmować posiłki i zażywać leki, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

W czasie noszenia holtera EKG nie powinno się brać kąpieli. Po zakończeniu badania, elektrody i przewody są odpinane. Samo urządzenie trafia z kolei do laboratorium, gdzie odbywa się analiza zapisanych wyników.

Zakończenie badania holterem

Wyniki badania holter EKG są zwykle gotowe po około dwóch tygodniach. Lekarz może skontaktować się z pacjentem w odpowiednim momencie, bądź też wcześniej zaplanować wizytę celem omówienia uzyskanych informacji oraz podjęcia dalszych działań.

U większości osób nie występują żadne dolegliwości spowodowane noszeniem holtera, takie jak np. podrażnienia skóry. W okresie badania może jednak dojść do przypadkowego przemoknięcia urządzenia, upadku, odklejenia się elektrod czy innych nagłych zdarzeń. W takich sytuacjach należy skontaktować się z lekarzem.